Activity

กิจกรรม ที่จัดทำ หรือเข้าร่วม ทั้งของภาควิชา มหาวิทยาลัย รวมถึง กลุ่มต่างๆ

Computer Article

บทความ ที่อาจจะไม่เหมือนบทความ รวมถึง รีวิว เครื่อง หรือ เหตุการณ์ต่างๆ

Life

เรื่องราวของชีวิต เสี้ยวหนึ่ง ที่ไม่เป็นวันธรรมดา เสี้ยวหนึ่ง ที่แสนธรรมดา ที่เกิดขึ้นใน วันวันหนึ่ง

Open Source

แนะนำ เรื่องราว Open Source รวมถึงการ แก้ปัญหา ปรับค่า ที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ

Software

การจัดการ เพิ่มฟังก์ชั่น หรือ การแก้ปัญหา ของซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้น ทั้งเครื่องตัวเอง และเครื่องคนอื่น

Home » Archive by Tags

Articles tagged with: boy

เมื่อ โดน (ผู้ชาย) จีบ กลางอากาศ
Tuesday, 7 Oct, 2008 – 22:05 | 12 Comments
เมื่อ โดน (ผู้ชาย) จีบ กลางอากาศ

อันด้วยฤกษ์ วันที่ 7 ตุลาคม
เป้นวัน สลายม็อบ เฮ่ย ไม่ใช่ ! เป็นวันที่เราจะกลับบ้าน
วันที่ ไปสนามบิน (สุวรรณภูมิ) ยุ่งยาก จนต้องนั่งแทกซี่ไป
อันนั้น มิใช่ประเด็น
ประเด็น คือ หลังจาก เครื่องบินเริ่มเคลื่อนขึ้นไปบนน่านฟ้า…
พอดีว่านั่งติดหน้าต่าง หันไปมองคนข้างๆเป็นเด็กหนุ่ม