Activity

กิจกรรม ที่จัดทำ หรือเข้าร่วม ทั้งของภาควิชา มหาวิทยาลัย รวมถึง กลุ่มต่างๆ

Computer Article

บทความ ที่อาจจะไม่เหมือนบทความ รวมถึง รีวิว เครื่อง หรือ เหตุการณ์ต่างๆ

Life

เรื่องราวของชีวิต เสี้ยวหนึ่ง ที่ไม่เป็นวันธรรมดา เสี้ยวหนึ่ง ที่แสนธรรมดา ที่เกิดขึ้นใน วันวันหนึ่ง

Open Source

แนะนำ เรื่องราว Open Source รวมถึงการ แก้ปัญหา ปรับค่า ที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ

Software

การจัดการ เพิ่มฟังก์ชั่น หรือ การแก้ปัญหา ของซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้น ทั้งเครื่องตัวเอง และเครื่องคนอื่น

Home » Archive by Tags

Articles tagged with: mount

Ubuntu : เมื่อ mount Thumb Drive ไม่ได้ ฉบับ Update
Friday, 29 Aug, 2008 – 11:10 | No Comment
Ubuntu : เมื่อ mount Thumb Drive ไม่ได้ ฉบับ Update

จาก  Ubuntu : เมื่อ mount Thumb Drive ไม่ได้
มารู้ทีหลังว่า จริงๆแล้ว ubuntu มันดันไป mount แบบ CD ซะนั่น
แก้ง่ายๆด้วย
เข้า terminal (Applications -> Acessories->Terminal)

Ubuntu : เมื่อ mount Thumb Drive ไม่ได้
Friday, 1 Aug, 2008 – 2:12 | 2 Comments
Ubuntu : เมื่อ mount Thumb Drive ไม่ได้

เครื่องที่แล้วไม่เป็น เพิ่งมาเป็นเครื่องนี้ -*- แต่เห็นว่า มีปัญหาแบบนี้กันหลายคน
ลง ubuntu แล้ว ไม่สามารถ mount Thumb Drive ( หรือที่เรียกกันว่า Flashdrive ) ได้
จริงๆสามารถ mount ได้จาก Terminal