Activity

กิจกรรม ที่จัดทำ หรือเข้าร่วม ทั้งของภาควิชา มหาวิทยาลัย รวมถึง กลุ่มต่างๆ

Computer Article

บทความ ที่อาจจะไม่เหมือนบทความ รวมถึง รีวิว เครื่อง หรือ เหตุการณ์ต่างๆ

Life

เรื่องราวของชีวิต เสี้ยวหนึ่ง ที่ไม่เป็นวันธรรมดา เสี้ยวหนึ่ง ที่แสนธรรมดา ที่เกิดขึ้นใน วันวันหนึ่ง

Open Source

แนะนำ เรื่องราว Open Source รวมถึงการ แก้ปัญหา ปรับค่า ที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆ

Software

การจัดการ เพิ่มฟังก์ชั่น หรือ การแก้ปัญหา ของซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้น ทั้งเครื่องตัวเอง และเครื่องคนอื่น

Home » Archive by Tags

Articles tagged with: openVPN

OpenVPN on Ubuntu 8.10
Friday, 5 Dec, 2008 – 3:23 | One Comment
OpenVPN on Ubuntu 8.10

เมื่อ ลง หรือ upgrade เป็น 8.10
OpenVPN มีหน้าตาตอน setting เปลี่ยนไปนิดหน่อย ดูตามภาพ

นอกจากนั้น การโหลดใบประกาศ หรือ การติดตั้งโปรแกม OpenVPN
ดูได้จาก OpenVPN on Ubuntu

OpenVPN on Ubuntu
Saturday, 13 Sep, 2008 – 22:51 | 6 Comments
OpenVPN on Ubuntu

VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทำงานโดยใช้โครงสร้าง
ของเครือข่ายสาธารณะ หรืออาจจะวิ่งบนเครือข่ายไอพีก็ได้ แต่ยังสามารถคงความเป็นเครือข่าย เฉพาะขององค์กรได้ด้วยการเข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนส่ง เพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น read more…
สำหรับ ของ เน็ทเกษตร https://vpn.ku.ac.th